Irmina Gocan

Ekspert w dziedzinie strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi i optymalizacji w obszarze personalnym

Posiada wieloletnie doświadczenie menedżerskie w zzl, m.in. jako menedżer w PGE S.A. i innych podmiotach w branży przemysłowej. Pracowała jako kierownik projektu przy wdrażaniu wielu rozwiązaniach m.in. z zakresu strategii i polityki personalnej, systemów analizy pracy i etatyzacji, rekrutacji i selekcji, programów stażowych i adaptacyjnych, systemów ocen, zasad i polityk rozwoju i szkoleń, konstrukcji ścieżek karier i awansów, zarządzania kadrą kluczową i talentami, a także programów restrukturyzacji zatrudnienia, zwolnień i outplacementu. Szkolenia opiera o praktyczne i sprawdzone praktyki rynkowe, nacisk kładzie na prostotę, logikę i użyteczność treści szkoleniowych w praktyce. Uwagę uczestników zwraca na akceptowalność rozwiązań zzl dla kadry menedżerskiej i pracowników.