dr Joanna Mesjasz
dr Joanna Mesjasz

Ekspert w dziedzinie psychologii zarządzania

Wieloletni praktyk zarządzania. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących zarządzania firmą, w tym zarządzania strategicznego, głównie w obszarze HR, zarządzania zmianą organizacyjną oraz diagnozą kultury i klimatu organizacyjnego. W swoich szkoleniach największy nacisk kładzie na  wykształcenie w uczestnikach dobrych praktyk zarządzania, doskonalenie potencjału własnego oraz pobudzanie kreatywności i doskonalenie umiejętności  podejmowania racjonalnych decyzji. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji  z zakresu psychologii zarządzania i  zarządzania kapitałem ludzkim w organizacji. Ekspert i trener Szkoły Controllingu.