dr hab. Jerzy Rosiński

Ekspert w dziedzinie zarządzania personelem

Psycholog, trener i konsultant z wieloletnią praktyką w zakresie prowadzenia szkoleń dla firm. Swoją aktywność koncentruje wokół problematyki kierowania pracownikami, przywództwa organizacyjnego, kształtowania relacji z klientem wewnętrznym i zewnętrznymi oraz rozwijania kompetencji pracowników. Prowadzi prace konsultacyjne związane z oceną i rozwojem kompetencji pracowniczych oraz doskonaleniem kompetencji menedżerskich. Doświadczenie w tym zakresie wykorzystuje tworząc autorskie programy treningowe.