Agnieszka Dębowczyk

Ekspert w dziedzinie kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego

Certyfikowany audytor wewnętrzny. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu audytu wewnętrznego i zewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych. Twórca rozwiązań kontroli zarządczej zarówno w jednostkach samorządu terytorialnego, jak i w administracji rządowej.  Wieloletni wykładowca i trener w zakresie prawa finansowego, audytu i kontroli zarządczej oraz odpowiedzialności za mienie. Szkolenia prowadzi w formie warsztatu z elementami  wykładu wspieranego licznymi przykładami z praktyki zawodowej dzięki czemu uczestnicy mogą pogłębiać swoją wiedzę za pomocą ćwiczeń, wymiany doświadczeń i dyskusji.