Adam Chmielewski
Adam Chmielewski

Ekspert w dziedzinie zarządzania projektami, ryzykiem oraz zarządzania strategicznego

Coach, trener, konsultant i praktyk biznesu. Certyfikowany Project Manager PMP®, PRINCE2®, MSP®, PRINCE2® i M_o_R® Approved Trainer. Zajmuje się rozwijaniem i wdrażaniem najlepszych praktyk biznesowych w obszarze umiejętności zarządzania projektami oraz zespołami projektowymi. Realizując szkolenia, ma na celu przekazanie uczestnikom praktycznych umiejętności, wiedzy i kompetencji koniecznych do efektywnego realizowania projektów. Współpracuje z praktykami rozwijając ich potencjał drogą Coachingu zorientowanego na wyniki. Zarządzał oraz uczestniczył w kilkudziesięciu projektach krajowych oraz międzynarodowych. Przeprowadził kilka tysięcy dni szkoleń w obszarze zarządzania. Ekspert i trener Szkoły Zarządzania Projektami i Szkoły Umiejętności Menedżerskich.