81 478 52 26
TRENERZY
Maciej Baryłka
Maciej Baryłka

Ekspert w dziedzinie umiejętności menedżerskich

Certyfikowany trener biznesu, psycholog, coach. Specjalizuje się w doskonaleniu umiejętności menedżerskich, interpersonalnych, negocjacyjnych, budowania oraz zarządzania zespołami, budowania relacji z partnerami biznesowymi. Posiada wieloletnią praktykę w szkoleniach biznesowych, treningach grupowych oraz indywidualnej pracy z przedstawicielami średniej i wyższej kadry kierowniczej, tj. coachingach menedżerskich. W prowadzonych szkoleniach świetnie stymuluje aktywność i zaangażowanie uczestników oraz łączy refleksyjności z praktycznym podejściem. Ekspert i trener Szkoły Zarządzania Projektami i Szkoły Umiejętności Menedżerskich.

Michał Bryndel
Michał Bryndel

Ekspert w dziedzinie zarządzania projektami, programami, zmianą i wiedzą

Doświadczony kierownik projektów i programów. Konsultant i wdrożeniowiec zmian, projektów i programów w organizacjach, tworzenia Biur Projektów i Programów. Certyfikowany Project i Programme Manager. Zdobył duży bagaż doświadczeń w ciągu 9 lat pracy w projektach prowadząc, nadzorując bądź doradzając w projektach w sektorze publicznym, akademickim, w organizacjach pozarządowych jak i od strony komercyjnej zarówno w Polsce jak i Wielkiej Brytanii. Jego specjalnością są projekty współfinansowane z funduszy unijnych. Akredytowany trener metodyki zarządzania projekami PRINCE2® ATO i ACO CRM SA. Praktyk i trener Zarządzania zmianą i wiedzą w organizacjach. Ekspert i trener Szkoły Zarządzania Projektami.

Adam Chmielewski
Adam Chmielewski

Ekspert w dziedzinie zarządzania projektami, ryzykiem oraz zarządzania strategicznego

Coach, trener, konsultant i praktyk biznesu. Certyfikowany Project Manager PMP®, PRINCE2®, MSP®, PRINCE2® i M_o_R® Approved Trainer. Zajmuje się rozwijaniem i wdrażaniem najlepszych praktyk biznesowych w obszarze umiejętności zarządzania projektami oraz zespołami projektowymi. Realizując szkolenia, ma na celu przekazanie uczestnikom praktycznych umiejętności, wiedzy i kompetencji koniecznych do efektywnego realizowania projektów. Współpracuje z praktykami rozwijając ich potencjał drogą Coachingu zorientowanego na wyniki. Zarządzał oraz uczestniczył w kilkudziesięciu projektach krajowych oraz międzynarodowych. Przeprowadził kilka tysięcy dni szkoleń w obszarze zarządzania. Ekspert i trener Szkoły Zarządzania Projektami i Szkoły Umiejętności Menedżerskich.

dr inż. Michał Kowalski
dr inż. Michał Kowalski

Ekspert w dziedzinie finansów korporacyjnych

Doświadczony analityk i doradca ekonomiczny. Posiada bogatą praktykę w obszarze finansów przedsiębiorstw. Na co dzień wspiera zarządzanie finansami w dużych strukturach kapitałowych oraz realizuje projekty dla średnich i małych przedsiębiorstw. Specjalizuje się w obszarach finansów menadżerskich, modelowania finansowego, wycen i zarządzania wartością, transakcji M&A, controllingu strategicznego. Na szkoleniach przedstawia zagadnienia w sposób przystępny, wyjaśniając zawiłe problemy świata finansów. Ceniony trener szkoleń biznesowych, mający na swoim koncie kilkadziesiąt szkoleń, w tym dla największych firm giełdowych i instytucji publicznych. Ekspert i trener Szkoły Controllingu i Szkoły Finansów.

dr Joanna Mesjasz
dr Joanna Mesjasz

Ekspert w dziedzinie psychologii zarządzania

Wieloletni praktyk zarządzania. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących zarządzania firmą, w tym zarządzania strategicznego, głównie w obszarze HR, zarządzania zmianą organizacyjną oraz diagnozą kultury i klimatu organizacyjnego. W swoich szkoleniach największy nacisk kładzie na  wykształcenie w uczestnikach dobrych praktyk zarządzania, doskonalenie potencjału własnego oraz pobudzanie kreatywności i doskonalenie umiejętności  podejmowania racjonalnych decyzji. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji  z zakresu psychologii zarządzania i  zarządzania kapitałem ludzkim w organizacji. Ekspert i trener Szkoły Controllingu.

Prof. UEK dr hab. Janusz Nesterak
Prof. UEK dr hab. Janusz Nesterak

Ekspert w dziedzinie controllingu i zarządzania finansami

Specjalizuje się we wdrażaniu procesów biznesowych, opartych na controllingu oraz systemów informatycznych klasy Business Intelligence, wspomagających controlling w obszarze hurtowni danych, budżetowania i wielowymiarowej analizy danych. Wieloletni trener szkoleń biznesowych. Posiada bogate doświadczenie praktyczne, jest współautorem wielu ekspertyz ekonomiczno-finansowych, wycen firm i studiów wykonalności projektów inwestycyjnych. Szkolenia prowadzi w formie warsztatu, stawiając na praktyczny aspekt przekazywanej wiedzy. Jest aktywnym uczestnikiem życia gospodarczego oraz doradcą zarządów firm w obszarze zarządzania i finansów. Ekspert i trener Szkoły Controllingu i Szkoły Finansów.

prof. dr hab. Zbigniew Nęcki
prof. dr hab. Zbigniew Nęcki

Ekspert w dziedzinie negocjacji i psychologii biznesu

Jeden z najbardziej cenionych w Polsce autorytetów w dziedzinie psychologii społecznej oraz negocjacji biznesowych. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń menedżerskich i handlowych. W swoich szkoleniach podejmuje problematykę dotyczącą zagadnień związanych z zachowaniami społecznymi w kontekście organizacji formalnych i zachowań interpersonalnych. Jest autorem oryginalnych programów treningowych, m.in. z zakresu rozwijania umiejętności menedżerskich, negocjacji, wywierania wpływu w biznesie, rozwijania i pogłębiania umiejętności dotyczących budowania zespołów pracowniczych. Ekspert i trener Szkoły Umiejętności Menedżerskich.

dr Kinga Padzik
dr Kinga Padzik

Ekspert w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi i zarządzania organizacją

Trener i wieloletni konsultant w obszarze rekrutacji, oceny i rozwoju pracowników, projektowania stanowisk oraz organizacji pracy. Swoje doświadczenia i osiągnięcia w zarządzaniu zasobami ludzkimi wykorzystuje realizując autorskie programy szkoleniowe dotyczące dopasowania pracownika do stanowiska pracy,  zarządzania kompetencjami, okresowej oceny pracowników oraz planowania rozwoju zawodowego, w tym ścieżek karier itp. Autorka pierwszego na polskim rynku leksykonu z zakresu dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi. Potrafi skutecznie zaangażować i skupić uwagę słuchaczy na istotnych dla nich zagadnieniach. Ekspert i trener Szkoły Szkoły Umiejętności Menedżerskich.

Krzysztof Puchacz
Krzysztof Puchacz

Ekspert w dziedzinie prawa zamówień publicznych, finansów publicznych i kontroli zarządczej

Specjalista z zakresu prawa zobowiązań, zamówień publicznych i finansów publicznych. Doradca ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej w wielu jednostkach sektora finansów publicznych. Były wieloletni pracownik organu kontroli państwowej (główny inspektor kontroli). Akredytowany Ekspert ©KFE. W prowadzonych szkoleniach największy nacisk kładzie na praktyczne strony stosowania prawa zamówień publicznych wraz z uwzględnieniem dyrektyw WE. Szkolenia opiera na przepisach ustawy, aktach wykonawczych, aktualnym orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej i sądów powszechnych, uwzględniając wyniki kontroli Urzędu Zamówień Publicznych i RIO. Stały współpracownik wydawcy miesięcznika Przetargi publiczne. Ekspert i trener Szkoły Zamówień Publicznych.

Magdalena Robak
Magdalena Robak

Ekspert w dziedzinie rozwoju doskonalenia umiejętności pracowników i menedżerów oraz doskonalenia systemów personalnych

Konsultant ds. wdrażania i realizacji polityk personalnych. W pracy zawodowej kieruje się kompleksowym podejściem do rozwoju ludzi i firm. Specjalizuje się w doskonaleniu umiejętności menedżerskich, interpersonalnych, negocjacyjnych oraz budowaniu relacji z partnerami biznesowymi. Posiada wieloletnią praktykę w szkoleniach biznesowych, szkoleniach Train the Trainers, treningach grupowych oraz indywidualnej pracy z przedstawicielami średniej i wyższej kadry kierowniczej, tj. coachingach menedżerskich. W prowadzonych szkoleniach konsekwentnie realizuje potrzeby rozwojowe uczestników stwarzając możliwości praktycznego wykorzystywania zdobytych informacji tak, aby mieli możliwość testowania i ćwiczenia zdobytych umiejętności.

Piotr Ruta
Piotr Ruta

Ekspert w dziedzinie miękkich umiejętności menedzerskich

Łączy wiedzę i praktykę z obszaru etykiety biznesowej, umiejętności menedżerskich, komunikacji, PR oraz HR. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu technik sprzedaży, negocjacji i obsługi klienta, zarządzania zespołami, procesów komunikacji, marketingu, public relations, social media, autoprezentacji i wystąpień publicznych oraz narzędzi wykorzystywanych w trakcie powyższych działań. Certyfikowany konsultant narzędzi psychometrycznych m.in.: Extended DISC® i Success Insights. Zaangażowany w tworzenie zintegrowanych projektów szkoleniowo-eventowych typu szkolenie plus. Zajmuje się także problematyką innowacyjności i leadership. Ma na swoim koncie liczne publikacje w prasie branżowej wydawnictwach książkowych oraz elektronicznych.

dr Krzysztof Biernacki

Ekspert w dziedzinie systemu podatkowego i prawa cywilnego

Doradca podatkowy. Specjalista w zakresie procedury podatkowej oraz podatków dochodowych z uwzględnieniem metod zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Konsultant prawny i podatkowy kilku kancelarii prawnych. Doświadczony wykładowca akademicki. Ceniony trener biznesowy w obszarze podatkowym oraz cywilnoprawnym. Wysoko oceniany przez uczestników za umiejętność jasnego i praktycznego przekazywania wiedzy. Autor licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego, m.in. w Rzeczpospolitej, Gazecie Prawnej, Gazecie MSP, Prawie i Podatkach. Ekspert i trener Szkoły Finansów.

Agnieszka Dębowczyk

Ekspert w dziedzinie kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego

Certyfikowany audytor wewnętrzny. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu audytu wewnętrznego i zewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych. Twórca rozwiązań kontroli zarządczej zarówno w jednostkach samorządu terytorialnego, jak i w administracji rządowej.  Wieloletni wykładowca i trener w zakresie prawa finansowego, audytu i kontroli zarządczej oraz odpowiedzialności za mienie. Szkolenia prowadzi w formie warsztatu z elementami  wykładu wspieranego licznymi przykładami z praktyki zawodowej dzięki czemu uczestnicy mogą pogłębiać swoją wiedzę za pomocą ćwiczeń, wymiany doświadczeń i dyskusji.

Irmina Gocan

Ekspert w dziedzinie strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi i optymalizacji w obszarze personalnym

Posiada wieloletnie doświadczenie menedżerskie w zzl, m.in. jako menedżer w PGE S.A. i innych podmiotach w branży przemysłowej. Pracowała jako kierownik projektu przy wdrażaniu wielu rozwiązaniach m.in. z zakresu strategii i polityki personalnej, systemów analizy pracy i etatyzacji, rekrutacji i selekcji, programów stażowych i adaptacyjnych, systemów ocen, zasad i polityk rozwoju i szkoleń, konstrukcji ścieżek karier i awansów, zarządzania kadrą kluczową i talentami, a także programów restrukturyzacji zatrudnienia, zwolnień i outplacementu. Szkolenia opiera o praktyczne i sprawdzone praktyki rynkowe, nacisk kładzie na prostotę, logikę i użyteczność treści szkoleniowych w praktyce. Uwagę uczestników zwraca na akceptowalność rozwiązań zzl dla kadry menedżerskiej i pracowników.

dr hab. Jan Franciszek Jacko

Ekspert w dziedzinie autoprezentacji i wystąpień publicznych

Aktor, doświadczony praktyk i wieloletni trener komunikacji pozawerbalnej. Autor licznych programów treningowych w dziedzinie autoprezentacji, mowy ciała i erystyki. Realizuje szkolenia o charakterze intensywnego warsztatu mowy ciała w konkretnych sytuacjach związanych z biznesem. Prowadzi badania dotyczące, m.in. pozawerbalnych aspektów autoprezentacji, komunikacji międzykulturowej w biznesie, logiki praktycznej w zarządzaniu, etyki biznesu. Wyniki tych badań wykorzystuje w praktyce szkoleniowej, mającej na celu usprawnienie niewerbalnej komunikacji i ekspresji w różnych dziedzinach. Ekspert i trener Szkoły Umiejętności Menedżerskich.

dr hab. Jerzy Rosiński

Ekspert w dziedzinie zarządzania personelem

Psycholog, trener i konsultant z wieloletnią praktyką w zakresie prowadzenia szkoleń dla firm. Swoją aktywność koncentruje wokół problematyki kierowania pracownikami, przywództwa organizacyjnego, kształtowania relacji z klientem wewnętrznym i zewnętrznymi oraz rozwijania kompetencji pracowników. Prowadzi prace konsultacyjne związane z oceną i rozwojem kompetencji pracowniczych oraz doskonaleniem kompetencji menedżerskich. Doświadczenie w tym zakresie wykorzystuje tworząc autorskie programy treningowe.

Sędzia Dariusz Rystał

Ekspert w dziedzinie postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego

Sędzia Sądu Apelacyjnego, nadzoruje prawidłowości prowadzonych postępowań egzekucyjnych przez sądy i komorników. Jest uznanym autorytetem i praktykiem szeroko rozumianej windykacji należności w odniesieniu do realiów obrotu gospodarczego. Specjalizuje się w problematyce  związanej  z aspektem cywilno-prawnym funkcjonowania przedsiębiorstw energetycznych dystrybucji  i obrotu. Wyniesione ze swojej pracy zawodowej  i dydaktycznej doświadczenia,  wykorzystuje prowadząc od kilkunastu lat wykłady i warsztaty z windykacji oraz z zakresu zawierania i zabezpieczania kontraktów handlowych.

Joanna Telus

Ekspert w dziedzinie umiejętności społecznych i menedżerskich

Trener umiejętności społecznych, mediator w sprawach cywilnych i rodzinnych – na liście Sądu Okręgowego w Warszawie, doradca personalny i zawodowy. Posiada certyfikat specjalizacyjny: negocjacje, mediacje i rozwiązywanie konfliktów. Współpracuje ze Szkołami Wyższymi oraz agencjami szkoleniowymi realizując projekty szkoleniowe zarówno dla administracji publicznej, jak i firm komercyjnych. Główne kierunki szkoleń: umiejętności menedżerskie, budowanie skutecznych zespołów i praca z grupą, obsługa Klienta nastawiona na jakość, sprzedaż, negocjacje, rozwój umiejętności intra- i interpersonalnych, komunikacja, stres i asertywność.

ZAUFALI NAM