dr hab. Jan Franciszek Jacko

Wykształcenie

 • Doktor nauk humanistycznych (filozofia) The International Academy for Philosophy in the Principality Liechtenstein, Schaan, Liechtenstein
 • Magister filozofii The International Academy for Philosophy in the Principality Liechtenstein, Schaan, Liechtenstein
 • Szkoła Pantomimy Teatru Gnoma (Lublin, Polska)
 • Zagraniczne studia stylu i techniki mistrzów europejskiej pantomimy (m.in. Marcel Marceau, Samuel Molcho, Elia Levy iin)

Doświadczenie i praktyka zawodowa

 • Adiunkt Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 • Asystent w The International Academy of Philosophy in the Principality of Liechtenstein, Vaduz, Liechtenstein
 • Redaktor sekcji polskiej Prospettiva Persona. Trimestrale di cultura etica e politica, Teramo, Włochy
 • Aktor solowych występów w teatrach Austrii, Niemiec, Księstwa Liechtenstein i Polski

Doświadczenie szkoleniowe

 • prowadził szkolenia w Polsce, Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Włoszech i USA
 • od 2002 r. prowadzi stałe zajęcia warsztatowe z mowy ciała, autoprezentacji i etykiety w sytuacjach biznesu dla studentów Wydziału Zarządzania i Komunikacji Międzyludzkiej Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • od 1998 r. prowadzi regularne szkolenia komunikacji  międzyludzkiej dla biznesmenów, polityków i nauczycieli
 • od 1995 r. prowadzi regularne szkolenia aktorskiej ekspresji

Konferencje
Prelegent wielu konferencji krajowych i międzynarodowych, m.in. w Krakowie, Poznaniu, Łodzi, Wrocławiu, Austrii, Florencji, Zürichu, Pradze, Vaduz (Liechtenstein)

Publikacje
Do najważniejszych publikacji należą:

Książki (współautor): (2010) Zanim wybuchnie konflikt. Idea i metody partycypacji społecznej w ochronie krajobrazu i kształtowaniu przestrzeni. Tom 1. Kraków: Fundacja Partnerstwa dla Środowiska: 73-90.

Artykuły naukowe

 • (2010) Proksemiczne kompetencje negocjatorów w komunikacji międzykulturowej. W: red. K. Czerwiński, J. Kubiczek, B. Kutrowska. Wielowymiarowość zarządzania i komunikacji społecznej w szkole. Toruń: Wyd. Adam Marszałek: 190-206.
 • (2009) Ontologia myślenia strategicznego. Homo Ludens. Czasopismo ludologiczne Polskiego Towarzystwa Badania Gier 1/2009: 113-21.
 • (2009) Wizerunek przywódcy a przestrzenne taktyki kodowania zwierzchności. W: red. M. Nowak- Dziemianowicz, K. Czerwiński, W. Maliszewski. Komunikacja społeczna w edukacji: inspiracje, analizy, działania. Toruń: Wyd. Adam Marszałek: 53-64.
 • (2009) Nauczanie etykiety a jej uzasadnienie. W: red. K. Blaszczyk, M. Drzewowski, W. J. Maliszewski. Komunikacja społeczna a zarządzanie we współczesnej szkole. Toruń: Wyd. Adam Marszałek: 169-80.
 • (2009) Strategie proksemiczne w negocjacjach. W: red. K. Blaszczyk, M. Drzewowski, W. J. Maliszewski. Komunikacja społeczna a zarządzanie we współczesnej szkole. Toruń: Wyd. Adam Marszałek: 274-88.
 • (2008) Ewokatywna, sugestywna i perswazyjna funkcja symboli propagujących ideologię. W: red. I. Mamińska-Szmaj, T. Piekot, M. Poprawa. Ideologie w słowach i obrazach. Wrocław: Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego: 253-64.
 • (2007) Autorytet a kompetencje – perspektywa edukacyjna. W: red. W. Maliszewski, Komunikacja społeczna a wartości w edukacji. Toruń: Wyd. Adam Marszałek: 130-50.
 • (2007) Komunikacja międzykulturowa w kontekście proksemiki. W: red. G. Habrajska, Rozmowy o komunikacji.  Tom II. Łask: Oficyna Wyd. Leksem: ok. 30 str. Przyjęte do druku.
 • (2007) Symboliczne aspekty planowania przestrzeni – wymiar wertykalny. W: red. P. Kozłowski i P. Legutko-Kotbus. Planowanie przestrzenne – szanse i zagrożenia społeczno-środowiskowe. Lublin: Wyd. KUL i Lubelska Szkoła Biznesu: 183-95.
 • (2007) The Sources of Vertical Symbols in Meta-Cultural Perspectives. 10th International Cognitive Linguistics Conference – General Sessions. Kraków: 105.
 • (2007) Typy i funkcje autorytetu w czasach nieufności. W: red. G. P. Maj. Komunikacja marketingowa w czasach nieufności. Radom: Wyższa Szk. Handl. w Radomiu: 19-31.
 • (2006) Semiotyczne aspekty politycznej poprawności. W: red. G. Habrajska, Poprawność polityczna. Rozmowy o komunikacji. Tom 1. Łask: Oficyna Wyd. LEKSEM: 33-45.
 • (2006) Języki demokracji: o uzasadnianiu przez konsensus w etyce biznesu i etyce polityki. W: red. T. Goban-Klas, Komunikacja marketingowa – kształtowanie społeczeństwa konsumpcyjnego? Radom: Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu: 173-91.
 • (2006) Zarządzanie dystansem w edukacji i w biznesie: Antropologiczne założenia proksemiki i ich wpływ na strategie komunikowania. W: red. W. Maliszewski, Komunikowanie społeczne w edukacji. Dyskurs nad rolą komunikowania. Toruń: Wyd. A. Marszałek: 73-94.
 • (2005) Semantics of the Human Body According to Leonardo da Vinci. W: red. W. Kozłowska, The Human Body - A Universal Sign. Towards Dance Anthropology. Kraków: Jagiellonian University Press: 129 - 37.
 • (2005) Struktura symboli wertykalnych a ich rola w komunikacji międzykulturowej i w zarządzaniu. W: red. E. Klima, Religion in the Time of Changes. Łódź: Uniwersytet Łódzki. Katedra Gospodarki Przestrzennej i Planowania Przestrzennego: 176 - 94.
 • (2004) Proxemics, Anthropology and the Internet. W: red. W. Retkiewicz, Formation of Information Society in the Regions of Uniting Europe.  Łódź: University of Lodz. Department of Space Economy and Spatial Planning: 84-97.
 • (2002) Communicatione e communione, Trimestrale di cultura etica e politica. Prospettiva Persona 39: 67 – 70.
 • (2002) Mowa ciała. Pracodawca 5(53) maj: 16-7. Tekst: http://www.fzpep.com.pl/pracodawca/05_02/biznes.htm
 • (2001) Wprowadzenie do erystyki. W: red. S. Hęciak. X Siedleckie Forum Nauczycieli, Rodziców i Wychowawców. Siedlce: Siedleckie Stowarzyszenie Wychowawców i Nauczycieli: 42 - 55.
 • (2001) Erystyka jako sztuka unikania nieporozumień. Część I. Podlaskie Zeszyty Pedagogiczne nr 3: 165 – 77.
 • (2000) Mowa ciała, a specyficzny renesans klasycznej pantomimy. W: IX Siedleckie Forum Nauczycieli, Rodziców i Wychowawców, red. S. Hęciak, Siedlce, 3-10. Fragment: http://www.econ.uj.edu.pl/~153/Publ/pantomima.htm
 • (1999) Teatr może być szkołą autentyzmu, Almanach NLP 3/4: 15-7, 29.