dr hab. Jan Franciszek Jacko

Specjalizuje się w dziedzinach

  • Autoprezentacja
  • Wystąpienia publiczne
  • Etyka biznesu
  • Perswazja
  • Mowa ciała
  • Kreowanie wizerunku
  • Komunikacja pozawerbalna
  • Sztuka argumentacji erystyka
  • Reklama
  • Media

Przykładowe tematy prowadzonych szkoleń

1. Wystąpienia publiczne
2. Autoprezentacja w biznesie
3. Etyka w biznesie
4. Mowa ciała
5. Komunikacja pozawerbalna
6. Role playing games – „Teatr biznesu”
7. Asertywność i etyka – taktyki prowadzenia udanych negocjacji
8. Sztuka unikania i wygrywania sporów
9. Etykieta w komunikacji międzykulturowej
10. Retoryka i erystyka
11. Tworzenie wizerunku
12. Unikanie i łagodzenie konfliktów
13. Panowanie nad stresem
14. Sposoby zdobywania i utrzymywania uwagi słuchaczy
15. Techniki sprzedaży