81 478 52 26
TYTUŁ PROJEKTU: „Promocja firmy ASAP EDUCATION poprzez uczestnictwo w Kongresie Kadry 2013”

O PROJEKCIE:


Tytuł projektu: „Promocja firmy ASAP EDUCATION poprzez uczestnictwo w Kongresie Kadry 2013”

Okres realizacji projektu: 01.06.2013r.- 10.12.2013r.

Firma ASAP EDUCATION w dniach 21-22.10.2013r. uczestniczyła w targach branżowych Kadry 2013: 

Celem nadrzędnym projektu było umocnienie pozycji rynkowej oraz zwiększenie rozpoznawalności marki ASAP EDUCATION poprzez udział w targach branżowych. Aktywny udział Wnioskodawcy w targach pozowali na poszerzenie kręgu potencjalnych odbiorców, co w bezpośredni sposób przełoży się na wysokość przychodów. Dodatkowym atutem uczestnictwa w targach będzie zapoznanie się zarówno z nowymi (również międzynarodowymi) trendami obowiązującymi w branży HR jak również kierunkami rozwoju wyznaczanymi przez oczekiwania klientów.

Projekt realizowany w ramach RPO WL na lata 2007-2013, Oś priorytetowa:2. Infrastruktura ekonomiczna, w ramach Działania 2.4 Marketing gospodarczy, schemat A

PREZENTACJA

ZAUFALI NAM