dr hab. Jan Franciszek Jacko
Szkoła Umiejętności Menedżerskich  09.02.2013  21.04.2013  Warszawa  

 

W celu organizacji szkolenia zamkniętego, prowadzonego przez dr Jana Franciszka Jacko, prosimy o kontakt z organizatorem.

Zakres tematyczny prowadzonych szkoleń

 • Wystąpienia publiczne
 • Autoprezentacja w biznesie
 • Etyka w biznesie
 • Mowa ciała
 • Komunikacja pozawerbalna
 • Role playing games – „Teatr biznesu”
 • Asertywność i etyka – taktyki prowadzenia udanych negocjacji
 • Sztuka unikania i wygrywania sporów
 • Etykieta w komunikacji międzykulturowej
 • Retoryka i erystyka
 • Tworzenie wizerunku
 • Unikanie i łagodzenie konfliktów
 • Panowanie nad stresem
 • Sposoby zdobywania i utrzymywania uwagi słuchaczy
 • Techniki sprzedaży