81 478 52 26
Metody kształcenia

Dla sukcesu szkolenia istotny jest odpowiedni dobór metody szkoleniowej. Nasi trenerzy stosują różne metody, dostosowując je do tematu, poziomu wiedzy uczestników i celu szkolenia.

Obok najpowszechniej stosowanych metod takich jak:

 • mini wykład
 • prezentacja 
 • dyskusja
 • praca zespołowa
 • trening

wykorzystujemy:

 • Cykl Kolba
 • Action learning
 • Gry symulacyjne
 • Case study
 • Odgrywanie ról 
 • Akwarium
 • Metaplan  

Cykl Kolba - uniwersalna procedura treningowa obejmująca przeprowadzenie doświadczenia, angażującego uczestników oraz jego omówienie. Proces uczenia się jest cykliczny i zawiera 4 stałe, następujące po sobie kroki:

 • Doświadczenie - aktywność uczestników
 • Refleksja - dzielenie się doświadczeniami, omówienie planów i celów
 • Teoria - przejście od doświadczeń do formułowania teorii i planowania rezultatów
 • Praktyka - zastosowanie opracowanych rezultatów w praktyce

Action learning - "uczenie się przez działanie". Metoda ta opiera się na praktyce i polega na rozwiązywaniu rzeczywistych wyzwań, stojących przed każdym z uczestników. Ponadto doskonali umiejętności społeczne oraz umiejętności radzenia sobie ze zmianami. Jest rodzajem coachingu koleżeńskiego, podczas którego grupa stymuluje proces uczenia się uczestnika poprzez poszerzanie jego perspektywy i inspirowanie go do samodzielnego szukania rozwiązań.

Gry symulacyjne poprzez swoją metaforyczność pozwalają dojść do bardzo wartościowych wniosków. Uczestniczenie w nich bywa emocjonującym doświadczeniem. Typowe gry menadżerskie odzwierciedlają realne procesy w rzeczywistości gry.

Case study - analiza sytuacji opisującej jakiś problem z życia wzięty lub wymyślony. Pozwala lepiej rozumieć złożone zagadnienia. Daje możliwość ćwiczenia umiejętności diagnozowania i rozwiązywania problemów.

Odgrywanie ról - ćwiczenia umiejętności. Daje możliwość uzyskiwania na bieżąco informacji zwrotnych i wprowadzania zmian w zachowaniu.

Akwarium polega na tym, że część osób siedzi w kręgu i prowadzi dyskusję na wybrany temat, pozostałe osoby siedzą wokół nich i są obserwatorami. Ich obowiązkiem jest analizowanie przebiegu dyskusji pod kątem doboru i skuteczności argumentacji, respektowania zasad regulaminu, ustalonego wcześniej przez uczestników, respektowania zachowań oraz przebiegu dyskusji.

Metaplan - praca grupowa nad analizą lub rozwiązaniem problemu z zastosowaniem wizualizacji w postaci kartek. Ułatwia grupową pracę nad problemem.

ZAUFALI NAM