81 478 52 26
Formy kształcenia

Obszar naszej specjalizacji to następujące formy kształcenia:

 • szkolenia otwarte
 • szkolenia zamknięte
 • szkolenia branżowe
 • szkolenia akredytowane
 • szkoła zamówień publicznych
 • szkoła zarządzania projektami
 • szkoła umiejętności menedżerskich
 • szkoła finansów
 • szkoła cotrollingu

Wybór formy kształcenia powinien uwzględniać cel, który zamierzacie Państwo osiągnąć. Decydując się na proponowaną formę, uzyskają Państwo następujące korzyści:

Szkolenia otwarte

Korzyści z uczestnictwa:

 • wymiana doświadczeń zawodowych pracowników różnych firm i organizacji
 • możliwość wysłania na szkolenie pojedynczo wybranych osób z firmy
 • płynność organizacyjna firmy w trakcie trwania szkolenia
 • jednorazowy niższy koszt przeznaczony na rozwój kompetencji pracownika
 • możliwość skonsultowania własnych problemów w trakcie zajęć

Szkolenia zamknięte

Korzyści z uczestnictwa:

 • diagnoza potrzeb szkoleniowych pracowników
 • autorski program szkoleniowy dostosowany do potrzeb Klienta
 • ocena efektywności szkoleń z zastosowaniem narzędzi SEVAQ+
 • wyznaczenie pracownikom dalszych ścieżek rozwoju zawodowego
 • niższy jednostkowy koszt przeznaczony na rozwój kompetencji pracownika
 • wpływ na wybór lokalizacji i warunków organizacji szkolenia
 • możliwość skonsultowania własnych problemów w trakcie zajęć

Szkolenia branżowe

Korzyści z uczestnictwa:

 • diagnoza potrzeb szkoleniowych pracowników danej branży
 • program szkoleniowy dostosowany do potrzeb pracowników danej branży
 • ocena efektywności szkoleń z zastosowaniem narzędzi SEVAQ+
 • wyznaczenie pracownikom danej branży dalszych ścieżek rozwoju zawodowego
 • niższy jednostkowy koszt przeznaczony na rozwój kompetencji pracownika
 • wpływ na wybór lokalizacji i warunków organizacji szkolenia
 • możliwość skonsultowania własnych problemów w trakcie zajęć

Szkolenia akredytowane

Korzyści z uczestnictwa:

 • możliwość uzyskania międzynarodowego certyfikatu
 • zdobycie umiejętności i poznanie technik zarządzania zgodnych z międzynarodowymi standardami
 • uzyskanie na rynku przewagi konkurencyjnej dzięki znajomościom metodyk potwierdzonych międzynarodowymi certyfikatami
 • możliwość skonsultowania własnych problemów w trakcie zajęć oraz wymiany doświadczeń
 • budowa ścieżki kariery zawodowej wg międzynarodowych standardów
 • udział w szkoleniach prowadzonych przez najbardziej doświadczonych na rynku polskim trenerów
 • możliwość wysłania na szkolenie pojedynczo wybranych osób z firmy
 • płynność organizacyjna firmy w trakcie trwania szkolenia

Szkoła

Korzyści z uczestnictwa:

 • możliwość uzyskania certyfikatu ASAP EDUCATION
 • wymiana doświadczeń zawodowych pracowników różnych firm i organizacji
 • możliwość wysłania na szkolenie pojedynczo wybranych osób z firmy
 • płynność organizacyjna firmy w trakcie trwania szkolenia
 • jednorazowy niższy koszt przeznaczony na rozwój kompetencji pracownika
 • możliwość skonsultowania własnych problemów w trakcie zajęć

Trenerzy
Nasi trenerzy to specjaliści świata nauki, praktycy biznesu, a jednocześnie eksperci w prowadzeniu szkoleń.

ZAUFALI NAM