81 478 52 26
Doradztwo

ASAP EDUCATION zajmuje się profesjonalnym doradztwem i consultingiem w zakresie:

 • zarządzanie projektami
 • wybór i wdrożenie metodyki zarządzania projektami
 • usprawnienie istniejących rozwiązań zarządzania projektami w organizacji
 • tworzenie biur projektów
 • kierowanie projektami

wiodący konsultant: Adam Chmielewski więcej informacji

 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • opis stanowisk pracy i modele kompetencji
 • system okresowych ocen pracowniczych (SOOP)
 • system zarządzania szkoleniami / doskonalenia zawodowego pracowników
 • system ścieżek karier i programy zarządzania talentami 
 • system projektowania stanowisk pracy
 • system naboru i zatrudnienia pracowników

wiodący konsultant: dr Kinga Padzik więcej informacji

ZAUFALI NAM