81 478 52 26
Coaching

Coaching biznesowy to trwająca przez określony czas indywidualna relacja między Coachem, a Klientem polegająca na systematycznych spotkaniach, dialogu, wspólnej analizie, planowaniu oraz działaniu. Podczas cyklu rozmów Klient pracuje nad osiąganiem wyznaczonego kierunku, celu. Coaching jest zorientowany wyłącznie na teraźniejszość i przyszłość, w celu wypracowaniu najlepszych rozwiązań do danej sytuacji oraz rozwijania kompetencji interesujących Klienta.

Przykładowe obszary w pracy:

 • Doskonalenie umiejętności stosowania różnorodnych stylów zarządzania w zależności od zdiagnozowanych potrzeb (koncepcje: McGregor’a, Daniel Golemana, Blake i McCanse’go, Blancharda)
 • Diagnoza relacji zawodowych na podstawie modelu Analizy Transakcyjnej, oraz praca nad doskonaleniem umiejętności komunikacyjnych w oparciu o model AT
 • Doskonalenie umiejętności prowadzenia rozmów dyscyplinujących, motywujących i innych
 • Doskonalenie umiejętności negocjacyjnych
 • Budowanie trwałych relacji biznesowych
 • Doskonalenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych

Korzyści wynikające z udziału w procesie coachingowym:

 • Precyzyjne zastosowanie wiedzy w praktyce
 • Zwiększenie umiejętności definiowania problemu i wypracowywania sposobów jego rozwiązywania
 • Zwiększenie świadomości o zachodzących procesach w pracy menedżera
 • Zwiększenie strefy komfortu i satysfakcji z wykonywanej pracy
 • Pełniejsze wykorzystywanie swojego naturalnego potencjału w pracy menedżera
 • Zwiększenie skuteczności działań menedżerskich i efektów tych działań

Wiodący coach ASAP EDUCATION - Maciej Baryłka więcej informacji

ZAUFALI NAM